قرعه ها
سیر تا پیاز قرعه کشی ها
ایجاد حساب کاربری
ورود
بلاگ
تماس با ما
پشتیبانی
اطلاعیه ها
قرعه کشی های امروز :    سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
ردیف قرعه کشی مجموع ارزش جوایز تعداد برندگان
1بانک ملی540 میلیون ریال323 نفر
2بانک انصار247 میلیون ریال336 نفر
3بانک سامان220 میلیون ریال105 نفر
مجموع 3 قرعه کشی 1007 میلیون ریال 764 نفر برنده
سایر قرعه کشی های پیش رو
ردیف قرعه کشی مجموع ارزش جوایز تعداد برندگان
1فروشگاه افق کوروش389 میلیون ریال311 نفر
2فروشگاه رفاه317 میلیون ریال11 نفر
3بانک ملی593 میلیون ریال240 نفر
4بانک سامان176 میلیون ریال324 نفر
5بانک انصار665 میلیون ریال90 نفر
مجموع 5 قرعه کشی 2140 میلیون ریال 976 نفر برنده